back
login:   haslo:   przypomnij dane

I Wprowadzenie

05 listopada 2014

W polskich miastach II dekady XXI wieku mamy do czynienia z wieloma negatywnymi zjawiskami związanymi z wzrostem ilości samochodów. Możemy obserwować stałe pogorszenie się ogólnej mobilności mieszkańców - czyli wszech obecne, rosnące korki. Nie najlepiej jest z miejskim środowiskiem życia nadmiernie zanieczyszczonym spalinami, pyłem i hałasem. Bardzo wiele do życzenia pozostawia bezpieczeństwo na polskich drogach, w szczególności bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu - pieszych i rowerzystów. Słabo  wygląda kondycja zdrowotna społeczeństwa, szerzą się choroby cywilizacyjne, coraz większa część dzieci cierpi na niedostatek codziennego ruchu.

Sprawdzonym antidotum na pogarszającą się sytuację jest powszechne wykorzystanie roweru jako codziennego środka komunikacji. Wzrost ruchu rowerowego możemy obserwować dziś we wszystkich najbardziej rozwiniętych miastach Europy i świata. W Polsce mamy też ostatnimi laty do czynienia z eksplozją tego zjawiska, jednak skala codziennego wykorzystania roweru jest wciąż nieporównywalnie niższa niż potencjał jaki mamy, w tym zakresie. Istnieje na pewno bardzo wiele przyczyn takiej sytuacji, ale na pewno jedną ze znaczących barier jest brak takiej tradycji w naszym społeczeństwie. A ponieważ, jak wiadomo nawyki ludzkie kształtują się najłatwiej za młodu, polska szkoła ma tutaj do odegrania bardzo ważną rolę.

Szkoła może sprzyjać przyjazdom uczniów na rowerach, ale równie dobrze (i niestety zbyt często tak jest!) może do tego skutecznie zniechęcać. Zwykle jednak, żeby zmienić szkołę w miejsce przyjazne dla rowerzysty nie trzeba wiele zachodu. Czasem wystarczy kilka prostych działań, żeby radykalnie sytuację poprawić. Niewielki, dobrze przemyślany wysiłek może spowodować nieproporcjonalnie duże efekty. Ambicją autorów projektu Rowerowa Szkoła jest zrobić wszystko, żeby wszystkim którym idea pro rowerowej szkoły leży na sercu zadanie maksymalnie ułatwić.

Wzorując się na przykładach najlepszej praktyki z krajów europejskich opracowaliśmy specjalnie dla Państwa, pierwsze i jedyne jak dotąd w kraju,  proste i nowoczesne narzędzie do stworzenia w placówce szkolnej tzw. Planu rowerowej mobilności (Prm).

Prm jest w istocie bardzo prostym zestawem  działań służącym do przekształcenia samej placówki oraz jej otoczenia w taki sposób, aby stała się bardziej przyjazna ruchowi rowerowemu. Prm składa się z dwóch integralnych części:

  • planu naprawczego dla budynku szkoły - czyli zestawu działań do wykonania w szkole (budynku) i na jej terenie,
  • planu naprawczego dla okolicy szkoły – planu polepszenia warunków dla ruchu rowerowego na drodze uczniów do szkoły.

Plany sporządzane są na podstawie danych z dwóch krótkich internetowych ankiet dostępnych na stronie www.audyt.rowerowaszkola.pl, które w sposób standaryzowany określą sytuację szkoły w momencie przystąpienia do sporządzania Prm.
Po przeprowadzenia ankiet automatycznie generowane są elementy składowe audytu.

Należą do nich:
Bieżący modal split szkoły – udział poszczególnych środków transportu w dojazdach do szkoły (strategicznym celem realizacji Prm jest właśnie zwiększenie udziału rowerów w modal splicie szkoły);

Rowerowa mapa mobilności dla szkoły – pokazująca główne korytarze komunikacyjne używane przez uczniów w drodze do i ze szkoły, która (wraz z wybranymi danymi z ankiety dla uczniów) stanowi punkt wyjścia do  sporządzenia planu roweryzacji otoczenia szkoły.    
O ile wykonanie audytu dokonuje się w sposób zautomatyzowany, o tyle, sporządzeniu planów roweryzacji wymaga pracy poza internetem z wykorzystaniem szczegółowych instrukcji (możliwe jest też przeprowadzenia całego procesu poza internetem, ale będzie to zadanie nieporównywalnie bardziej pracochłonne).

 

Szkoła, która spełni w nich odpowiednie warunki otrzymuje Certyfikat Szkoły Przyjaznej Rowerom (może być tak już na wstępie, albo dopiero po wdrożeniu planu naprawczego). Dla wykorzystania zgromadzonych danych do stworzenia wspomnianych wyżej planów naprawczych służą opracowane specjalnie w tym celu szczegółowe instrukcje. Wykonawca zadania w imieniu szkoły może też liczyć na dodatkową pomoc ze strony zespołu projektowego „Rowerowa Szkoła”. Badanie szkoły można przeprowadzić również bez pomocy narzędzi internetowych, ale będzie to nieporównywalnie bardziej pracochłonne.

 
<
>
"Rowerowa Szkoła - zintegrowany program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży w miastach" Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Krajową Radą Beżpieczeństwa Ruchu Drogowego. Posiada rekomendację przewodniczącej Parlamentarnej Grupy Rowerowej - posłanki Ewy Wolak.
Dolnosląska edycja sponsorowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu