back
login:   haslo:   przypomnij dane

II. Przebieg procesu badawczego

05 listopada 2014

Wykonawca

Prm wykonuje tzw. lider rowerowy - nauczyciel lub inna osoba dorosła upoważniona do tego przez szkołę. Choć nie jest to warunek konieczny, optymalnie jest kiedy liderem rowerowym zostaje nauczyciel, który sam porusza się na rowerze, gdyż osoba taka znacznie lepiej rozumie problemy spotykające rowerzystów. Dobrze jest kiedy lider rowerowy w swej pracy (zwłaszcza na etapie sporządzania planów naprawczych („roweryzacji”) korzysta z pomocy uczniów dojeżdżających rowerem do szkoły. Zaangażowanie aktywnych uczniów będzie z jednej strony miał wymiar edukacyjny z drugiej odciąży pracę lidera rowerowego.

Działania

 • 1. Rejestracja placówki

 • Wstępne wypełnienie danych dotyczących szkoły w panelu przez lidera rowerowego w serwisie www.rowerowaszkola.pl (otrzymanie unikalnego loginu i hasła).
 • Wysłanie do organizatora maila zgłoszeniowego w celu otrzymania  uprawnień do przeprowadzenia Prm.
 • Otrzymanie  od organizatora statusu lidera rowerowego,
 • Założenie podstrony audytowanej placówki szkolnej (karty oceny szkoły), której administratorem jest szkolny lider rowerowy.

2. Wypełnienie ankiety dla szkoły

 • Zapoznanie się z instrukcją wypełniania ankiety dla szkoły dla poszczególnych pytań,
 • Zgromadzenie danych pozwalających na udzielenie prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością odpowiedzi na pytania ankiety (optymalnie wraz z zaangażowaną uprzednio do współpracy grupą uczniów),
 • Wypełnienie ankiety dla szkoły w internecie,
 • Zapoznanie się z wynikami ankiety, które wskazują na stopień przyjazności rowerzyście placówki szkolnej (o tym czy szkoła może otrzymać certyfikat szkoły przyjaznej rowerom dowiadujemy się automatycznie zaraz po zakończeniu ankiety).
 • Wystąpienie do organizatora w celu otrzymania „Certyfikatu Szkoły Przyjaznej Rowerom” (o ile oczywiście uzyskany wynik na to pozwala).

3. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów

 • Zorganizowanie (zapewnienie) wypełniania ankiet przez odpowiednią dla wielkości szkoły próbę badawczą (czym większa tym lepiej, minimum 20%).
 • Weryfikacja danych ankietowych za pomocą panelu w celu usunięcia błędnych i budzących wątpliwość (wpisanych omyłkowo lub na skutek żartu wypełniających, itp.),
 • Automatyczne wygenerowanie dwóch produktów: wykresu modal split (rozkład zadań przewozowych podróży do i ze szkoły, jaki procent dojeżdżających wybiera jaki środek transportu) oraz szkolnej mapy mobilności (skąd dojeżdżają uczniowie i kadra).

4. Opracowanie głównych składników Prm

 • Opracowanie planu naprawczego dla szkoły na podstawie analizy materiałów zgromadzonych w ankiecie dla szkoły oraz ankiecie dla uczniów, zgodnie ze szczegółową instrukcją podaną przez organizatora planu roweryzacji szkoły (praca zespołowa z udziałem aktywnych rowerzystów, prowadzona przez lidera rowerowego),
 • Opracowanie Planu naprawczego dla otoczenia szkoły - na podstawie materiałów zgromadzonych w ankiecie dla uczniów, zgodnie ze szczegółową instrukcją podaną przez organizatora planu „roweryzacji” otoczenia szkoły (praca zespołowa z udziałem aktywnych rowerzystów, prowadzona przez lidera rowerowego).

5. Konsultacja uzyskanych planów z organizatorem projektu

 • przesłanie za pomocą  panelu internetowego opracowanego Prm do wiadomości organizatora projektu.
 • ewentualna korekta powstałych dokumentów.

6. Wdrożenie zaleceń wynikających z Prm

 • realizacja działań na rzecz pro rowerowych zmian w szkole,
 • realizacja działań na rzecz pro rowerowych zmian w otoczeniu szkoły

7. Zbadanie efektów Prm

 • Weryfikacja danych w ankiecie dla szkoły
 • Powtórzenie ankiet dla uczniów (w przypadku udanego wdrożenia zmian i możliwości zmian w sposobie dojazdu uczniów do szkoły, np. więcej rowerów na parkingu pod szkołą).
 • porównanie wykresu modal split, przed i po wdrożeniu (ewaluacja efektywności wprowadzonych zmian).
 • Otrzymanie wyższego stopnia Certyfikatu Szkoły Przyjaznej Rowerom
 • Ewentualna korekta Prm (opracowanie nowego Prm).

W czasie pracy nad planami roweryzacji lider może (a gdy na trafi na trudności powinien) korzystać z pomocy pomocy merytorycznej organizatora projektu lub ewentualnie aktywistów rowerowych – członków lokalnych stowarzyszeń rowerowych.

Na podstawie przeprowadzanej ankiety dla szkoły, placówka spełniająca odpowiednie wymogi minimalne dla danej kategorii (złotej, srebrnej i brązowej) będzie mogła uzyskać oficjalny Certyfikat Szkoły Przyjaznej Rowerom.   W przypadku zmiany warunków na lepsze (np. wskutek wdrożenia planu naprawczego) szkoła może się ubiegać o przyznanie  wyższego stopnia certyfikatu.

<
>
"Rowerowa Szkoła - zintegrowany program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży w miastach" Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Krajową Radą Beżpieczeństwa Ruchu Drogowego. Posiada rekomendację przewodniczącej Parlamentarnej Grupy Rowerowej - posłanki Ewy Wolak.
Dolnosląska edycja sponsorowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu