back
login:   haslo:   przypomnij dane

Ankieta dla uczniów

05 listopada 2014

Ankieta dla uczniów

Po rejestracji szkoły w systemie na stronie projektowej powstaje możliwość wypełnianie ankiety dotyczącej dojazdów przez uczniów i personel szkoły. Ankieta ma za zadanie pozyskanie bardzo ważnych informacji na temat aktualnych zachowań komunikacyjnych uczniów (i personelu), ewentualnych barier dla wykorzystania roweru jako środka transportu do szkoły i innych ważnych uwarunkowań związanych z jazdą rowerem, zarówno tych wewnętrznych i zewnętrznych. Są to dane konieczne do prowadzenia w przyszłości skutecznych działań naprawczych. Dzięki ankiecie uzyskujemy cenną informację zwrotną od potencjalnych klientów szkolnych  działań pro rowerowych w zakresie ich subiektywnej oceny sytuacji i oczekiwań.

Ankieta internetowa składa się 10 prostych pytań, których wypełnienie zajmuję  nie wiele czasu (zwykle od kilku do kilkunastu minut i nie jest dużym wysiłkiem. Konieczne jest wskazanie uczniom unikatowego adresu  internetowego karty szkoły, gdzie dostępna jest ankieta. Adres ten nie jest publicznie dostępny ze względów bezpieczeństwa (uniknięcia wypisywania do ankiet niepożądanych treści lub dokonywania wpisów przez przypadkowe osoby). Link do karty widoczny jest dla szkolnego lidera rowerowego po zalogowaniu za pomocą przyznanego loginu i hasła.

Po wyświetleniu karty szkoły pod adresem (linkiem) otrzymanym od lidera rowerowego, każdy z ankietowanych może wypełnić ankietę indywidualnie przez internet. Warunkiem jest posiadanie i podanie w ankiecie swojego adresu internetowego. Dobrą praktyką np. zbiorcze wypełnianie ankiet przez uczniów np. w ramach lekcji informatyki lub potraktowanie ankiety jako formy zadania domowego.

Lider rowerowy zarządzający kartą szkoły ma możliwość zweryfikowania danych wpisanych do ankiet i wykreślenia z niej wpisów błędnych oraz niepoważnych (dane wprowadzone przez ankietowanych wymagają zatwierdzenia przez lidera).

Generalnie jakość zebranych danych jest pochodną ilości osób, które wypełnią indywidualne ankiety. Czym większa będzie badana próba tym lepiej. Zakłada się jednakże, że nie powinno być to mniej niż 10-20% uczniów. Bardzo ważne jest żeby próba była reprezentatywna tzn. żeby były to przypadkowo dobrane osoby np. całe klasy, a nie głównie przez praktykujący już szkolnych rowerzystów, bo wtedy dostalibyśmy mocno zafałszowane wyniki.

Pytania ankietowe wraz z komentarzem

wyciągnięcia odpowiednich wniosków. Ankieta znajduje się w dziale nr iii - załącznik nr 1.

1) wiek
2) płeć

Pytanie 1 i 2 służy analizie odpowiedzi w kategoriach wiekowych z podziałem na płeć. Na tej podstawie można wywnioskować np. kto najczęściej dojeżdża rowerem, wskazać grupy, z którymi praca może dać największe efekty, wskazać grupy, dla których powinno się dokładniej przemyśleć strategię zachęcania do korzystania w roweru.

3) Jaki jest kod pocztowy twojego miejsca zamieszkania? Jak daleko masz z domu do szkoły (dla pomocy użyj mapy) ?

Rower jako środek transportu jest najszybszy względem innych środków transportu na dystansie ok 4 km. Potencjalnie najbardziej skłonni do zmiany zachowań transportowych powinni być ankietowani, którzy mieszkają 1 - 4 km od szkoły. Do 1 km jest to dystans, który chętniej pokonywany jest pieszo. Powyżej 4 km rower zaczyna tracić swoją popularność. Kod pocztowy pozwoli wyznaczyć dość precyzyjnie obszary zamieszkania uczniów, którzy mogliby z dużym prawdopodobieństwem dojeżdżać do szkoły rowerem.

4) jak najczęściej podróżujesz do szkoły?
To podstawowy parametr określający początkowy podział zadań przewozowych (tzw. modal split) w szkole. Dzięki niemu zbadany zostanie punkt wyjściowy, a po realizacji rowerowego planu mobilności będzie możliwe określenie skuteczności podjętych działań oraz przeprowadzenie ewaluacji. 

5) co jest głównym powodem, że podróżujesz w ten sposób?
Dzięki temu pytaniu będzie można określić co jest powodem negatywnych bądź pozytywnych zachowań komunikacyjnych. Rowerzyści wskażą potencjalne zalety, które mogą zostać wykorzystane do przekonania innych.

6) główne przeszkody w poruszaniu się rowerem do szkoły to?
Określenie utrudnień i ich eliminowanie to najlepsza metoda na tworzenie warunków dla następnych potencjalnych rowerzystów. Ważne aby zwrócić uwagę na odpowiedzi wskazane przez rowerzystów i przez nie jeżdżących rowerami. Jeśli pojawią się duże różnice za bardziej wiarygodne należy przyjąć odpowiedzi rowerzystów.

7) jak długo trwa twoja podróż z domu do szkoły?
8) jak długo trwa twoja podróż ze szkoły do domu?
Wybór środka transportu najczęściej jest pragmatyczny – decydujemy się albo ze względów finansowych albo czasowych. Rower w mieście pozwala przebyć średnio dystans 12 kilometrów w godzinę. Jeśli ktoś krozysta z innych z innych środków transportu a traci więcej czasu (np. Poprzez stanie w korkach) może to być ważny argument do zmiany przyzwyczajeń. Czas podróży z domu do szkoły i z szkoły do domu może się różnić z wielu powodów – np. w szczycie porannym są w danym miejscu większe korki i dojazd samochodem nie jest konkurencyjny dla roweru. Dodatkowo rower zapewnia w miarę stały czas dojazdu niezależnie od korków – wszystkie różnice czasowe pomiędzy podróżą z i do szkoły mogą służyć jako argument do zmiany przyzwyczajeń transportowych.


9) Czy byłbyś skłonny dojeżdżać rowerem do szkoły?
Deklaracja pozwala określić ilość potencjalnych nowych rowerzystów.

10) jak sądzisz, co zachęciłoby ciebie i twoich znajomych do korzystania z roweru w podróży do szkoły?
Ostatnie pytanie da odpowiedź na pytanie czy, aby zwiększyć ilość osób dojeżdżających rowerem do szkoły, wymagana jest poprawa warunków wewnętrznych (np. budowy parkingu rowerowego, poprawy jego standardu przez np. dodanie zadaszenia, wymianę rodzaju stojaków, ustawieniu w bezpieczniejszym miejscu) czy jest to związane z warunkami zewnętrznymi (np. brak komfortowych tras dojazdowych). Określenie barier jest kluczowe dla pracy nad poprawą sytuacji.

<
>
"Rowerowa Szkoła - zintegrowany program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży w miastach" Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Krajową Radą Beżpieczeństwa Ruchu Drogowego. Posiada rekomendację przewodniczącej Parlamentarnej Grupy Rowerowej - posłanki Ewy Wolak.
Dolnosląska edycja sponsorowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu