back
login:   haslo:   przypomnij dane

Plan naprawczy dla otoczenia szkoły

05 listopada 2014

A) zalecenia dla otoczenia szkoły
Na podstawie odpowiedzi z ankiety nr 1 powinny zostać wyciągnięte wnioski dla zmian otoczenia szkoły aby zachęcić uczniów do przyjazdu rowerem do szkoły.

Krok 1:
Na mapie rowerowej obsługi szkoły wykonanej w poprzednim punkcie należy zaplanować trasy rowerowe łączące obszary zamieszkania ze szkołą. Przez trasy rowerowe rozumie się różne rozwiązania techniczne, po których rowerzyści mogą poruszać się wygodny i bezpieczny sposób (np. drogi rowerowe, ulice o ruchu uspokojonym, pasy rowerowe, …)

Krok 2:
Dla dużych obszarów zamieszkania należy przeanalizować odpowiedź f) i m) w pytaniu nr 6. Dzięki temu powinny zostać określone bariery. To ich eliminacja powinna wpłynąć na poprawę warunków dojazdu rowerem do szkoły a tym samym zwiększyć ilość rowerzystów. Wyniki porównać z odpowiedź a) i d) w pytaniu nr 10.

B) zalecenia „jak zmienić rzeczywistość”
Na podstawie wniosków z poprzedniego punktu należy zdefiniować oczekiwania względem tras rowerowych aby ułatwić dojazd do szkoły na rowerze. Konkretne rozwiązania powinny zostać wybrane w oparciu o następujące zasady:
Przy ruchliwych jezdniach z prędkością większą niż 50 km/h z kilkoma pasami ruchu najlepszym rozwiązaniem jest budowa wydzielonej drogi rowerowej
Przy jezdniach z jednym pasem ruchu w każdym kierunku o prędkości do 50 km/h najlepszym rozwiązaniem są zazwyczaj pasy rowerowe na ulicy
Przy ulicach o ruchu uspokojonym tj. do 30 km/h nie ma potrzeby wydzielać żadnej trasy rowerowej – rowerzyści powinni poruszać się razem z samochodami po ulicy. Aby było to bezpieczne prędkość na takich ulicach powinna zostać wymuszona poprzez fizyczne środki uspokojenia ruchu (małe ronda, esowanie toru jazdy, wyniesione skrzyżowania, progi, etc.)

Po zdefiniowaniu zaleceń dla poprawy warunków na konkretnych ulicach szkoła może podjąć starania aby wcielić je w życie. W tym celu warto wystąpić do:
Jednostki zarządzającej ruchem - tam podejmowane są decyzje odnośnie organizacji ruchu.
Rady osiedlowej, która zna procedury i może pomóc przy realizacji wniosku.
Rady miejskiej, w której kompetencjach leży między innymi uchwalanie budżetu
Lokalnej organizacji rowerowej – aktywiści rowerowi zabiegają często o poprawę warunków jazdy rowerem. Znają procedury i mogą pomóc w realizacji wniosku.

<
 
"Rowerowa Szkoła - zintegrowany program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży w miastach" Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Krajową Radą Beżpieczeństwa Ruchu Drogowego. Posiada rekomendację przewodniczącej Parlamentarnej Grupy Rowerowej - posłanki Ewy Wolak.
Dolnosląska edycja sponsorowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu