back
login:   haslo:   przypomnij dane

Wprowadzenie

15 kwietnia 2015

Ambicją autorów projektu „Rowerowa Szkoła” jest wsparcie wszystkich tych, którym idea prorowerowej szkoły leży na sercu, i maksymalnie ułatwienie im zadania wprowadzenia w życie pozytywnych zmian. Szkoła może sprzyjać przyjazdom uczniów na rowerach, ale równie dobrze (i niestety zbyt często tak jest!) może do tego skutecznie zniechęcać. Najczęściej, żeby zmienić szkołę w miejsce przyjazne dla rowerzystów i rowerzystek, nie trzeba wcale zbyt wiele zachodu. Zwykle, żeby radykalnie poprawić sytuację, wystarczy kilka prostych działań. Niewielki, dobrze przemyślany wysiłek może spowodować nieproporcjonalnie duże efekty.

W polskich miastach drugiej dekady XXI wieku mamy do czynienia z wieloma negatywnymi zjawiskami związanymi ze wzrostem ilości samochodów. Możemy obserwować stałe pogorszenie się ogólnej mobilności mieszkańców – czyli wszechobecne, rosnące korki. Nie najlepiej jest z miejskim środowiskiem życia nadmiernie zanieczyszczonym spalinami, pyłem i hałasem. Bardzo wiele do życzenia pozostawia bezpieczeństwo na polskich drogach, w szczególności bezpieczeństwo niechronionych uczestników ruchu – pieszych i rowerzystów. Słabo wygląda kondycja zdrowotna społeczeństwa, szerzą się choroby cywilizacyjne, coraz większa część dzieci cierpi na niedostatek codziennego ruchu.

Sprawdzonym antidotum na pogarszającą się sytuację jest powszechne wykorzystanie roweru jako codziennego środka komunikacji. Wzrost ruchu rowerowego możemy obserwować dziś we wszystkich najbardziej rozwiniętych miastach Europy i świata. W Polsce mamy też ostatnimi laty do czynienia z eksplozją tego zjawiska, jednak skala codziennego wykorzystania roweru jest wciąż nieporównywalnie niższa niż potencjał, jaki mamy w tym zakresie. Istnieje na pewno bardzo wiele przyczyn takiej sytuacji, ale na pewno jedną ze znaczących barier jest brak takiej tradycji w naszym społeczeństwie. A ponieważ, jak wiadomo, nawyki ludzkie kształtują się najłatwiej za młodu, polska szkoła ma tutaj do odegrania bardzo ważną rolę.
Wzorując się na przykładach najlepszej praktyki z krajów europejskich, opracowaliśmy specjalnie dla Państwa, pierwsze i jedyne jak dotąd w kraju nowoczesne narzędzie do stworzenia w placówce szkolnej tzw. planu rowerowej mobilności (PRM). PRM jest w istocie bardzo prostym zestawem działań służącym do przekształcenia samej placówki oraz jej otoczenia w taki sposób, aby stała się bardziej przyjazna ruchowi rowerowemu.

PRM składa się z dwóch integralnych części: planu naprawczego dla budynku szkoły – czyli zestawu działań do wykonania w szkole (budynku) i na jej terenie oraz planu naprawczego dla okolicy szkoły – planu polepszenia warunków dla ruchu rowerowego na drodze uczniów do szkoły.
Plany sporządzane są na podstawie danych z dwóch krótkich internetowych ankiet dostępnych na stronie www.audyt.rowerowaszkola.pl, które w sposób standaryzowany określą sytuację szkoły w momencie przystąpienia do sporządzania PRM.

Po przeprowadzeniu ankiet automatycznie generowane są elementy składowe audytu. Szkoła, która spełni w nich odpowiednie warunki, otrzymuje Certyfikat Szkoły Przyjaznej Rowerom (może być tak już na wstępie albo dopiero po wdrożeniu planu naprawczego). W wykorzystaniu zgromadzonych danych do stworzenia wspomnianych wyżej planów naprawczych pomagają opracowane specjalnie w tym celu szczegółowe instrukcje. Wykonawca zadania w imieniu szkoły może też liczyć na dodatkową pomoc ze strony zespołu projektowego „Rowerowa Szkoła”. Badanie szkoły można przeprowadzić również bez pomocy narzędzi internetowych, ale będzie to nieporównywalnie bardziej pracochłonne.

 
>
 
"Rowerowa Szkoła - zintegrowany program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży w miastach" Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Krajową Radą Beżpieczeństwa Ruchu Drogowego. Posiada rekomendację przewodniczącej Parlamentarnej Grupy Rowerowej - posłanki Ewy Wolak.
Dolnosląska edycja sponsorowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu