back
login:   haslo:   przypomnij dane

Przebieg audytu szkoły

15 kwietnia 2015

Wykonawca

PRM wykonuje tzw. lider rowerowy – nauczyciel lub inna osoba dorosła upoważniona do tego przez szkołę. Choć nie jest to warunek konieczny, optymalnie jest, kiedy liderem rowerowym zostaje nauczyciel, który sam porusza się na rowerze, gdyż osoba taka znacznie lepiej rozumie problemy spotykające rowerzystów. Dobrze jest, kiedy lider rowerowy w swej pracy – zwłaszcza na etapie sporządzania planów naprawczych – korzysta z pomocy uczniów i uczennic dojeżdżających rowerem do szkoły. Zaangażowanie aktywnych uczniów będzie z jednej strony miało wymiar edukacyjny, z drugiej odciąży lidera rowerowego.

Działania krok po kroku

1. Rejestracja placówki

 • Wejście na stronę www.rowerowaszkola.pl i wysłanie na wskazany tam adres maila zgłoszeniowego z podstawowymi danymi szkoły (według wzoru na stronie) w celu otrzymania uprawnień do przeprowadzenia PRM,
 • Otrzymanie od organizatora statusu lidera rowerowego oraz unikatowego przypisanego swojej placówce loginu i hasła,
 • Zalogowanie się w serwisie i założenie na serwisie podstrony audytowanej placówki szkolnej (inaczej: karty oceny szkoły), której administratorem jest szkolny lider rowerowy.

2. Wypełnienie ankiety dla szkoły (zdobycie Certyfikatu Szkoły Przyjaznej Rowerom)

 • Zapoznanie się z instrukcją wypełniania ankiety dla szkoły dla poszczególnych pytań,
 • Zgromadzenie danych pozwalających na udzielenie prawidłowych i zgodnych z rzeczywistością odpowiedzi na pytania ankiety (optymalnie wraz z zaangażowaną uprzednio do współpracy grupą uczniów),
 • Wypełnienie ankiety dla szkoły w internecie,
 • Zapoznanie się z wynikami ankiety, które wskazują na stopień przyjazności rowerzyście placówki szkolnej (o tym, czy szkoła może otrzymać Certyfikat Szkoły Przyjaznej Rowerom, dowiadujemy się automatycznie zaraz po zakończeniu ankiety).
 • Wystąpienie do organizatora w celu otrzymania potwierdzenia Certyfikatu Szkoły Przyjaznej Rowerom (o ile oczywiście uzyskany wynik na to pozwala).

3. Przeprowadzenie ankiety wśród uczniów

 • Zorganizowanie (zapewnienie) wypełniania ankiet przez odpowiednią dla wielkości szkoły próbę badawczą (im większa, tym lepiej, minimum 20%).
 • Weryfikacja danych ankietowych za pomocą panelu w celu usunięcia błędnych i budzących wątpliwość (wpisanych omyłkowo lub na skutek żartu wypełniających itp.),
 • Automatyczne wygenerowanie dwóch produktów: wykresu modal split (rozkład zadań przewozowych podróży do i ze szkoły: jaki procent dojeżdżających wybiera jaki środek transportu) oraz szkolnej mapy mobilności (skąd dojeżdżają uczniowie i kadra).

4. Opracowanie głównych składników PRM

 • Opracowanie planu naprawczego dla szkoły (co możemy poprawić w szkole i na jej terenie) na podstawie analizy materiałów zgromadzonych w ankiecie dla szkoły oraz ankiecie dla uczniów, zgodnie ze szczegółową instrukcją podaną przez organizatora planu „roweryzacji” szkoły (praca zespołowa z udziałem aktywnych rowerzystów, prowadzona przez lidera rowerowego),
 • Opracowanie planu naprawczego dla otoczenia szkoły (co powinno zostać zmienione w okolicy szkoły) – na podstawie materiałów zgromadzonych w ankiecie dla uczniów, zgodnie ze szczegółową instrukcją podaną przez organizatora planu „roweryzacji” otoczenia szkoły (praca zespołowa z udziałem aktywnych rowerzystów, prowadzona przez lidera rowerowego).

5. Konsultacja uzyskanych planów z organizatorem projektu

 • Przesłanie za pomocą panelu internetowego opracowanego PRM do wiadomości organizatora projektu
 • Ewentualna korekta powstałych dokumentów

6. Wdrożenie zaleceń wynikających z PRM

 • Realizacja działań na rzecz prorowerowych zmian w szkole
 • Realizacja działań na rzecz prorowerowych zmian w otoczeniu szkoły

7. Zbadanie efektów PRM

 • Weryfikacja danych w ankiecie dla szkoły
 • Powtórzenie ankiet dla uczniów (w przypadku udanego wdrożenia zmian i możliwości zmian w sposobie dojazdu uczniów do szkoły, np. więcej rowerów na parkingu pod szkołą)
 • Porównanie wykresu modal split, przed i po wdrożeniu (ewaluacja efektywności wprowadzonych zmian).
 • Otrzymanie wyższego stopnia Certyfikatu Szkoły Przyjaznej Rowerom
 • Ewentualna korekta PRM (opracowanie nowego PRM).

W czasie pracy nad planami naprawczymi („roweryzacji”) lider może (a gdy natrafi na trudności – powinien!) korzystać z pomocy merytorycznej organizatora projektu lub ewentualnie aktywistów rowerowych – członków lokalnych organizacji rowerowych.

Na podstawie przeprowadzanej ankiety dla szkoły, placówka spełniająca odpowiednie wymogi minimalne dla danej kategorii (złotej, srebrnej i brązowej) będzie mogła uzyskać oficjalny Certyfikat Szkoły Przyjaznej Rowerom. W przypadku zmiany warunków na lepsze (np. wskutek wdrożenia planu naprawczego) szkoła może się ubiegać o przyznanie certyfikatu wyższego stopnia.

<
>
"Rowerowa Szkoła - zintegrowany program edukacyjny na rzecz promocji komunikacji rowerowej oraz kształtowania proekologicznych zachowań komunikacyjnych wśród dzieci i młodzieży w miastach" Projekt realizowany jest ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we współpracy z Krajową Radą Beżpieczeństwa Ruchu Drogowego. Posiada rekomendację przewodniczącej Parlamentarnej Grupy Rowerowej - posłanki Ewy Wolak.
Dolnosląska edycja sponsorowana jest przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu